Lawaai hoort bij stedelijke vernieuwing?!

Gepubliceerd op 23 september 2008 00:18.

Laatst bijgewerkt op 4 november 2008, 22:49 uur.

Op de actualiteitenpagina meldden wij het lawaaierige Loveland festival van 2 augustus. Op grote afstand van het festivalterrein drong toen een hele dag en avond een bijzonder irritante dreun door in vele woningen, waaraan nauwelijks te ontsnappen was. De dreun was het enige restant dat op die afstand overbleef van wat misschien prettige muziek was voor mensen op het festivalterrein. Hoewel, kan iets van 115 decibel prettig zijn? En wat heeft dat met stedelijke vernieuwing te maken?

In ons bericht zat een uitnodiging naar de corporatiewereld, die voor haar huurders contractueel voor een ongestoord woongenot moet zorgen. Dat was er die dag niet.

Welnu, er lijkt een sterke relatie te zijn tussen dergelijke festivals en de stedelijke vernieuwingen in Nieuw West. Een van de corporaties meldde dat "zij er voorstander van is dat er in de stad evenementen worden georganiseerd voor verschillende doelgroepen" en dat zij "zich kan voorstellen dat er mensen zijn die niet in de doelgroep van het evenement vallen en zich kunnen storen aan de overlast die dit kan geven". De corporatie heeft daar verder geen boodschap aan, want "zij is geen partij geweest in de organisatie van dit evenement". Eh...?!

De vele mensen die binnen in hun woning (!) vlak langs de Haarlemmerweg overlast hebben gehad, hadden volgens de corporatie maar bezwaar moeten maken tegen de door het stadsdeelbestuur aangekondigde vergunning... Die hebben we opgevraagd. In de vergunning wordt gesteld dat er maatregelen moeten worden genomen "om de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken".

Het is vergunning nr. 12909, volgens een stempeltje afgegeven op 10 juli 2008. Die moet dus ergens half mei zijn aangekondigd in de Westerpost (die een stevige reputatie van gebrekkige bezorging heeft). Volgens ons moet elke deskundige geluidstechnicus hebben kunnen weten dat met de plannen en met die vergunning ook op forse afstand grote overlast zou optreden. De suggestie dat die overlast met die vergunning zo veel mogelijk zou worden beperkt, is dus een vervelend lachertje.

Het is een feit dat stadsdeelbestuurders in nauwe samenwerking met de corporaties graag allerlei festivals in hun kracht-, probleem-, aandacht- en/of prachtwijken willen hebben, om zo een nieuw publiek te trekken voor de dure en middeldure huur- en koopwoningen. Hoezo corporaties "geen partij"?

De stadsdeelvoorzitter meldt op 3 november droog dat het stadsdeelbestuur waarde hecht aan een diversiteit van evenementen en dat de gestelde geluidsnorm niet is overschreden. Wel zal bij een eventuele nieuwe aanvraag (?!) onderzocht worden hoe en of de geluidsoverlast meer beperkt kan worden.

Hoe dan ook gaat het bestuur ervan uit dat er een minimaal geluidsniveau nodig is om een evenement mogelijk te maken. En indien bewoners een volgende keer geen trek hebben in een al te lawaaierig festival, kunnen zij een 'zienswijze' en/of bezwaar maken.

Dan moeten zij wel de Westerpost ontvangen en die in het voorjaar wekenlang héél goed lezen. Vooral ook alle details over decibels, 'geluidswallen' en dergelijke...