Raadscommissie over participatie bij stedelijke vernieuwing
en Woonvisie: voorzichtige kritiek

Gepubliceerd 17 september 2008, 23:18 uur.

Vanuit de Begeleidingsgroep Participatietraject Slotermeer (BPS) en het SOS-platform werd in de raadscommissie van 16 september 2008 kort ingesproken over de participatie bij de stedelijke vernieuwingen in Slotermeer en de conceptnota Woonvisie (zie ook het onderwerp van 27 mei 2008). Bij de deelraadsleden riep dit geen enkele reactie op.

Portefeuillehouder De Ruijter somde vervolgens de opiniepeilingen op die het bureau Joop Hofman Allianties uit Deventer in winter en voorjaar in het kader van de stedelijke vernieuwing had uitgevoerd. Portefeuillehouder Dikken zei dat tot nog toe weinig verschil van mening tussen bewoners, corporaties en stadsdeelbestuurders was gebleken over 'de sociale pijler'. Over de 'fysieke pijler' wordt wel verschillend gedacht. Dikken hoopt dat in januari 2009 over dit onderdeel ook overeenstemming is bereikt. Onderhandelingen of andere contacten tussen bewoners, corporaties en stadsdeelbestuurders zijn overigens nog nergens publiekelijk aangekondigd. Met name de LSG-raadsleden vonden dat het dagelijks bestuur over dit onderdeel wel erg gemakkelijk dacht. Michèle Zijlstra (PvdA) vroeg hiervoor op zéér korte termijn een duidelijke planning.

Verschillende fracties gaven complimenten aan de bewoners die het evaluatierapport hadden geschreven. De belangrijkste kritiekpunten die enkele raadsleden naar aanleiding van het rapport naar voren brachten waren: