Inspreker raadscommissie:
stedelijke vernieuwing intimiderend

Gepubliceerd 19 september 2008, 14:18 uur.

Bijzonder pijnlijk: in de raadscommissie beklaagde een van de insprekers zich over de wijze waarop een drietal woningcorporaties in de Bakemabuurt met veel intimidatie mensen uit hun huis had gezet. Ook vermeldde de inspreker dat de rond 2003 daar nog functionerende bewonerscommissie misleidende antwoorden op vragen had gekregen. Enkele raadsleden betuigden hun medeleven maar vroegen ook verder. Afgezien van raadslid Staphorsius vroegen zij eerst en vooral naar bewijzen – met name aangiften bij de politie.

De inspreker kon echter niet zeggen of de getroffen bewoners aangifte bij de politie hadden gedaan. Volgens hem zouden veel mensen daarvoor teruggedeinsd hebben. Ook bleek het haast onmogelijk, nu nog een gesprek te arrangeren tussen raadsleden en die bewoners, omdat niet bekend is waar al die mensen heen gegaan zijn. Raadslid Staphorsius opperde het idee voor zo'n gesprek. De inspreker overlegde wel een uitvoerig schriftelijk dossier.