MeerwaldtLeuke buurt…? Bekijk de Prezi - op groot scherm.

Meerwaldt.nl – de site

Meerwaldt.nl bevat vooral foto's van en berichten over het huurwoningcomplex 'Meerwaldt' aan de Burg Vening Meineszlaan, de omgeving van dit gebied en gebeurtenissen in en rond Meerwaldt. Het Meerwaldtcomplex ligt in het Van Eesteren Buitenmuseum, tegen de noordelijke rand. De foto's op deze site dateren van de afgelopen jaren. Voor andere foto's en verhalen uit vooral meer vervlogen tijden, kijk op Het Geheugen van West.

Het woningcomplex is genoemd naar het Arthur Meerwaldtpad, dat aan de andere kant langs het complex loopt.

De woningen in dit complex liggen oostelijk van vijf rijtjes koopwoningen die al in de jaren '50 werden gebouwd en nu tot de gewaardeerde top-architectuur en stedenbouwkunde van Slotermeer horen. Deze oudere vijf rijtjes woningen zijn herkenbaar aan de bakstenen gevels. In de afgelopen vijftien jaar werd een aantal van deze woningen van een plastic opbouw voorzien. Deze worden door de een gewaardeerd, door anderen – vooral door hen die het stedelijk erfgoed ter harte gaat – verfoeid. Alle acht rijtjes staan vrijwel haaks op de Vening Meineszlaan. In tegenstelling tot de oudere woningen hebben die in woningcomplex Meerwaldt geen garages. Ook zijn de oudere woningen uit baksteen opgebouwd en die in 'Meerwaldt' uit isocomposiet blokken.

Een ander verschil is dat het glasoppervlak in de woonkamers in het Meerwaldtcomplex relatief zeer veel kleiner is dan in de bakstenen woningen en dat er een dichte muur van 60 c hoogte boven de schuifpui veel daglicht tegen houdt. Vlak tegen de woonkamers van het Meerwaldtcomplex stonden tot 2018 bovendien veel meer hoge en brede bomen, die daardoor veel meer licht tegen houden dan bij de bakstenen woningen. De woonkamers in het Meerwaldtcomplex waren dus altijd relatief donker. Door de renovatie van het Meerwaldtplantsoen in 2018-2019 is de belichting echter aanzienlijk verbeterd.

Bij de reconstructie van de Vening Meineszlaan zijn voorjaar 2011 aan de zuidkant uitsluitend twee parkeervakjes geconstrueerd bij elk van de stroken koopwoningen. Bij de huurwoningen werden alle parkeerplaatsen langs die kant van de laan verwijderd. Ook ligt het trottoir langs de laan veel hoger dan de drempel van de woningtoegang; een zeer ongebruikelijke constructie.

De woningen in het Meerwaldt-complex waren aanvankelijk voorzien van een geïntegreerd verwarmings- en ventilatiesysteem. Mede vanwege deze min of meer revolutionaire constructie beloofde de folder uit 1983 enorm energiezuinige woningen. Ernstige problemen in de eerste jaren en rondvraag en diverse metingen met specialistische apparatuur van de Woonbond in 2001 wezen uit dat de beloften helaas toch niet bewaarheid waren. Toch is de 'energieprestatie' van deze woningen wel een stuk beter dan die uit sommige oudere portieketageflats in Nieuw-West, zelfs als daar energiebesparende maatregelen waren toegepast.

De woningen in het Meerwaldt-complex werden in 1985 met speciale subsidie gebouwd als experimentele, sociale huurwoningen. Het experiment was vooral gericht op energiebesparing en op het snel en zeer voordelig bouwen met leerling-medewerkers. De isocomposietblokken – vergelijkbaar met de latere 'Airstone'-blokken en qua vorm ook met de vanouds bekende LEGO-blokjes – waren hier zeer geschikt voor (zie bijv. de Volkskrant, 5 maart 2002, pagina 16).

EenVandaag presenteerde op 27 oktober 2016 een reportage over een nieuwe toepassing van het idee van de isocomposiet- c.q. Airstone-blokken, op Haïti. Gerard Steijn gaat daar, met zijn 'Mobiele Fabriek', na de zoveelste aardbeving op Haïti, helpen om snel weer woningen te bouwen. Voor aardbevingsbestendigheid worden daar geen betonnen, maar bamboepalen door de gaten geplaatst. Hierdoor vallen na een forse beving de blokken in principe weer op hun plaats. Slim idee!

Na een aantal jaren werden de woningen in het Meerwaldt-complex bij mutaties naar de vrije sector getild, zodat 'huurharmonisatie' kon worden toegepast. In de huursector en de koopwoningmarkt in de aanloop naar de jaren '20 raakt de verhouding tussen de oorspronkelijke verwervingskosten en de nu ontstane huurprijzen al gauw sterk uit het lood:


Waar dat nog niet gebeurd was, werden bij mutatie veelal de verwarmings-ventilatiesystemen vervangen door conventionele cv-systemen. In 2002 en voorjaar 2013 zijn de gevels schoongemaakt, waar nodig gerepareerd en opnieuw geschilderd. Dit is niet alleen voor het aanzicht maar ook voor het behoud van de isocomposiet gevelblokken cruciaal belang. Wanneer het isocomposiet door schade aan de pleisterlaag bloot komt te liggen, erodeert de isocomposiet kern vele malen sneller dan een bakstenen muur. Het rulle, makkelijk vergruizende karakter van isocomposiet blokken wordt heel duidelijk wanneer zo'n blok enkele jaren onbeschermd buiten staat. Het is daarom uiterst onverstandig om bijvoorbeeld een tuinscherm zo maar aan de gevel vast te schroeven, zelfs al gebruik je een prima plug...:


Zie bijvoorbeeld ook wat het toenemend stormachtige weer doet met zulke privacyschermen, in de actualiteitenpagina...


Meerwaldtplantsoen

Het Meerwaldtplantsoen ligt rond de woningen van het Meerwaldtcomplex. Het plantsoen is een markant onderdeel van het Van Eesteren Buitenmuseum. Het had vóór de bezuinigingen rond 2012 toesloegen een grote reputatie bij deskundigen op het gebied van erfgoed en landschapsarchitectuur. In 2016-2017 worden plannen ontwikkeld voor een grote opknapbeurt voor de groenstroken (zie de actualiteitenpagina).

In het museum

Sinds enkele jaren ligt het Meerwaldt­complex in het noorden van het 'Van Eesteren Buitenmuseum'. Dit gebied is benoemd als beschermd stadsgezicht, een eerbetoon aan Cornelis van Eesteren die aan de wieg stond van het stedenbouwkundige concept voor deze wijk, het zogenaamde Nieuwe Bouwen. Een concept met als centrale principes licht, lucht, ruimte, groene wiggen en functiescheiding. In maart 2007 meldde het stadsdeelbestuur dat het de aanwijzing tot beschermd stadsgezicht, een belangrijke eerste stap, heelhuids door de inspraakprocedure had geloodst.

Vanaf dat moment zijn er al ettelijke Van Eesterenwandelingen geweest, onder deskundige begeleiding van onder meer Jeroen Schilt van Bureau Monumenten & Archeologie van Amsterdam en Vincent van Rossem, hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 werden dergelijke wandelingen ook georganiseerd door Jan Kroon vanuit de Bewonerscommissie Burg. Fockstraat, nu naar aanleiding van de grootschalige sloop- en renovatieplannen van woningbouwcorporaties en stadsdeelbestuur (dit is: de op dat moment 'regerende coalitie' van PvdA, D66 en GroenLinks). Deze ingrijpende plannen betreffen ruim 3.300 woningen in Slotermeer, deels ook in en pal naast het Van Eesteren Buitenmuseum.


Parkeren langs de Vening Meineszlaan

Vanouds had de Burg Vening Meineszlaan een statig aanzien door de vele vleugelnootbomen. Vooral in het voor- en najaar was het voor fietsers vanuit de binnenstad genieten wanneer aan het eind van de middag de zon zorgt voor prachtig gezeefd licht over de laan. Jeroen Schilt van het Bureau Monumenten en Archeologie noemt dit "de op één na mooiste laan van Amsterdam" (27 januari 2010 in het Tuinstadhuis). Extra mooi was altijd de flauwe bocht in de laan ter hoogte van de J.H. Doornstraat.

Van september 2006 tot januari 2013 zorgde overlast van buurtvreemde langparkeerders voor een rotzooierig beeld. De rijbaan en trottoirs zijn inmiddels verbeterd, en een Blauwe Zone is grotendeels ingevoerd. Dat gaf winter 2012-2013 al een heel stuk opluchting. In al die zes jaren hebben de achtereenvolgende stadsdeelbesturen een enorm aantal onderzoeken en raadplegingen georganiseerd, wat de spreekwoordelijke 'klauwen met geld' moet hebben gekost. Over snelheid en maatwerk van stadsdeelbesturen gesproken…

Lees over de verrotzooiing in die periode


Medio november 2015 kwam de parkeeroverlast weer snoeihard terug, door een parkeerproef blauwe zones die officieel bedoeld is om parkeeroverlast te voorkomen, maar die in dit gebied in werkelijkheid de ellende weer terug brengt. De burgers van dit buurtje mogen betalen – in alle betekenissen van dat woord. Het stadsdeelbestuur heeft dit juridisch ongetwijfeld 'correct' behandeld, maar de doorsnee burger kreeg niet de informatie waarmee hij eventueel goed beargumenteerd kan reageren. Dit doet denken aan de donkerste dagen van de burgerparticipatie, dat wil zeggen de dagen waarin het stadsdeelbestuur haar burgers graag monddood maakte: de uitwassen van eenzijdig overheidshandelen. 'Juridisch correct' is wel heel wat anders dan 'behoorlijk bestuur'!

 naar het begin van de pagina      terug

 

De Buurtcamping Slotermeer

U wilt toch ook een leukere buurt...?

Daarvoor is een bezoekje aan de jaarlijkse Buurtcamping een prima begin! De foto's van diverse edities staan in de speciale pagina over de Buurtcamping. Kijk ook op Facebook en YouTube.

In 2013 was het de tiende editie! Tien jaar lang elk jaar een geweldig bewonersinitiatief. In 2020 maakte de coronacrisis buurtcampings op allerlei plaatsen in het land geheel of grotendeels onmogelijk.

Bekijk de pagina over de Buurtcamping Slotermeer het best op een groter scherm, dus bijvoorbeeld laptop of tablet.
 naar het begin van de pagina      terugDeze site werd in het verleden gesponsord door de Bewonerscommissie Meerwaldt