Meerwaldt archief


   terug

   terug naar de huidige actualiteit


15 april 2008  –  Meldingen openbare ruimte beter afgehandeld

Het gaat de goede kant op!

Tot vandaag was het zo dat je bij een 'melding openbare ruimte' kon aangeven, dat je een bericht wilde krijgen. Alleen, je kreeg dan uitsluitend een kopie van je melding terug. In de gewone wereld denken mensen meestal dat ze dan te zien zouden krijgen wat er met hun melding is gebeurd.

Vandaag zag ik voor het eerst zo'n echte reactie! Dus het kan toch.

Als dat nou kostenverhogend werkt, zou ik zeggen: laat maar zitten. Maar suggereer dan ook niet dat de melder een echte reactie terug zou kunnen krijgen. Laat het bij het al of niet sturen van een ontvangstbevestiging. Voorlopig is deze melder tevreden. Blijft over de wens dat mensen minder troep op de raarste plaatsen en momenten dumpen. Dat zou pas echt mooi zijn.


15 april 2008  –  Bewoners nog steeds kritisch over parkeerbeleid

In het NOVA College was de 'Slotermeer-versie' van de 'meningenmarkt' over het nieuwe parkeerbeleid. Er werd opnieuw en soms fel gepleit, meestal tegen Betaald Parkeren en vóór Blauwe Zones. Onze 'blije' buurtjuwelier maakte glashelder waarom hij met deze hele materie bepaald niet blij is. Betaald parkeren werd gezien als een blanco cheque voor het stadsdeelbestuur. Toen raadslid Zijlstra vertelde dat de eventuele 'winsten' uit het betaald parkeren onder andere voor jongerenwerk zouden worden gebruikt, waren voor sommige aanwezigen de rapen helemaal gaar.

Fractievoorzitter Rijssel bezwoer dat de PvdA open staat voor suggesties van de bevolking. Vooral Luuk Wieringa, Ellis Wijmans en Hester Colijn hekelden de vaagheid van de PvdA en helemaal het tekort aan heldere informatie over mogelijke alternatieven met hun voor- en nadelen. Ook wij vragen ons aldoor af hoe de bevolking zonder inzichtelijke informatie in vredesnaam goede suggesties zou kunnen doen...

Kritiek was er ook op het alsmaar weghalen van parkeerruimte en het niet-benutten van de enorme ruimten rond het station Sloterdijk.

Edith Egthuijsen hield een uitvoerig pleidooi, dat uitmondde in een oproep om adhesie te betuigen via het e-mailadres stopbetaaldparkeren@hotmail.com. Maar...: bestaat er nou heus een gratis manier om iets te doen tegen grote parkeeroverlast van buurtvreemde langparkeerders in een woonbuurtje???

Samenvattend vanuit het perspectief van participatie kunnen wij het 'parkeerdossier' moeilijk anders dan als een uitgesproken 'hoofdpijndossier' zien... Een echte misser, nu in het kader van de stedelijke vernieuwing de participatie ook al een belangrijke test is voor het wankele vertrouwen tussen burger en bestuur.

 Klik hier om de foto's te bekijken...


8 april 2008  –  Bewoners kritisch over parkeerbeleid

In de Troelstraschool in Geuzenveld werd de eerste van twee 'meningenmarkten' gehouden over het aanstaande parkeerbeleid in ons stadsdeel.

De politieke partijen waren vertegenwoordigd met marktkraampjes. Vooral de PvdA werd flink uitgedaagd over hun stemgedrag en de partijdiscipline in de kwestie van het betaald parkeren. De voorzitter en leden van de deelraad benadrukten dat de raad toch het hoogste besluitvormende orgaan in het stadsdeel is en dat er nog niets vaststaat.

Vanaf de zeepkist betoogden bewoners met grote inzet. Af en toe klonk er applaus op dat duidelijk maakte dat bewoners en politici bepaald niet elkaars beste vrienden zijn. Duidelijk werd dat lang niet alle bewoners zelfs maar een globaal inzicht hebben in de verschillende alternatieven en de belangrijkste voor- en nadelen ervan. Op de zeepkist verschenen bewoners die helemaal geen en bewoners die juist veel last hebben van parkeeroverlast. Dat leidde af en toe tot felle woordenwisselingen. Wie deze site gevolgd heeft, weet hoe hoog de druk op en rond de Vening Meineszlaan al vanaf de invoering van de gedeeltelijke Blauwe Zone uit het LSG-plan is.

Woensdagavond 15 april gaat de discussie verder in het NOVA College aan de Burg. Hogguerstraat, dan vooral voor de inwoners van Slotermeer.

 Klik hier om de foto's te bekijken...

(Terug) naar de overzichtslijst parkeerbeleid


3 april 2008  –  Ad van Dam presenteert FilmTrips Amsterdam

Buurtbewoner Ad van Dam presenteerde vandaag in het Filmmuseum samen met Rifka Lodeizen, Eddy Terstall en François Stienen de FilmTrips Amsterdam: een interessante fietstocht langs beroemde Amsterdamse filmlocaties. Van Dam en Stienen werken daarbij samen met MacBike, mede-oprichter van Amsterdam cycling to sustainability. Scholieren die de tocht gereden hadden, vertelden hun belangrijkste ervaringen.

 Klik hier om de foto's te bekijken...


1 april 2008  –  Parkeerellende in Het Parool: grap of ernst?

Het Parool had op 1 april (!) twee artikelen over het komende Amsterdamse parkeerbeleid waardoor duizenden automobilisten "geen kant meer op kunnen". Nu kunnen ze bijvoorbeeld nog parkeren rond de bedrijfsterreinen in bijvoorbeeld Sloterdijk, "om meestal met een vouwfietsje verder te gaan". Bewoners aan en rond de Vening Meineszlaan weten uit ervaring wel waar een deel van die automobilisten het liefst hun vouwfietsje uitpakken, of naar de nabije bus- of treinhalte lopen: niet op de immense terreinen bij station Sloterdijk maar langs en rond de Vening Meineszlaan waar meer sociale controle is... Uiteraard wel net buiten de Blauwe Zone.

(Terug) naar de overzichtslijst parkeerbeleid


29 maart 2008  – Schoner na harde handhaving?

Half maart: er werden forse boetes aangekondigd voor vervuilers. Hier en daar zag het er ineens schoner uit. Je zou toch denken: de bewoners die in de eerdere buurtgesprekken (zie de verslagjes hieronder) hun irritatie spuiden over de vervuiling, worden op hun wenken bediend...

Een weekje later: een kleine wandeling door de buurt roept de vraag op wat er nu eigenlijk precies is gebeurd...

 Klik hier om de foto's te bekijken...

 naar het begin van de pagina      terug


30 december 2007  –  Ondergronds, bovengronds...

Het gebeurt niet vaak, maar toch... Het systeem van ondergrondse containers voor het restafval zou iets duurder zijn dan de traditionele zakken, maar vanuit ruimte- en esthetische overwegingen werden de ondergrondse containers door zowel bewoners als uitvoerders als meest gewenst systeem beschouwd (Informatienota Huishoudelijk Afval Geuzenveld-Slotermeer van 28 november 2003, pag. 38, 42 en 49). Wie de laatste dagen van 2007 door Amsterdam West reed, zag iets anders.

 Bekijk de containers hier...


19 november 2007  –  Parkeerdrukte in Tuinstadhuis

De aankondiging voor de inloopavond over de conceptnota Parkeerbeleid versterkte waarschijnlijk bij tal van bezoekers de indruk dat het allemaal al geregeld was. Er stond immers klip en klaar: "Het betaald parkeren zal in het hele stadsdeel gelden van maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur." Dat idee hadden veel bezoekers van de informatie-avonden in augustus ook al.

Het was dus niet verwonderlijk dat er verhitte discussies werden gevoerd aan de diverse tafeltjes waarachter politici en andere beleidsmakers zaten. Er waren wachtrijen alsof er gratis dokters- of waarzeggersconsulten gegeven werden. Het ging er behoorlijk heftig aan toe. Tal van bewoners betoogden dat er helemaal geen parkeerproblemen in het stadsdeel zijn. Nogmaals, bewoners in het gebied tussen de Nico Snijdersstraat en de Coronelstraat hebben sinds 20 september 2006 een héél andere ervaring. En zo zijn er nog wel enkele gebieden in het stadsdeel. De situatie in de Blauwe Zone in Slotermeer Noordoost vormt het eclatante bewijs dat de grote parkeerdruk absoluut niet door de bewoners veroorzaakt wordt.

Van de voorzitter van de deelraad lag er een brandbrief waarin hij betoogt dat het allemaal nog lang niet besloten is. Hebben de bewoners het dus meestal niet goed gelezen of begrepen? Feit is dat de papieren concept-parkeernota op deze avond slechts door een zeer zeldzame burger kon worden bemachtigd. De meeste mensen zijn aangewezen op internet, of een lange zit in het stadsdeelkantoor of de bibliotheek om de nota goed te lezen.

En dan nog: hoewel er zeer nadrukkelijk door bewoners gevraagd is naar een overzicht van alle alternatieven voor parkeermeters, met de voor- en nadelen van elk, is zo'n overzicht héél moeilijk te vinden in de nota. Er zouden argumenten over alternatieven in de bijlagen moeten staan, maar de alternatieven en de argumenten voor en tegen zouden volgens ons toch echt in de hoofdtekst moeten staan. Overigens is de term 'betaald parkeren' enigszins misleidend. Elke vorm van regulering van het parkeren kost geld, of het nu een blauwe zone, parkeermeters, bordjes "Alleen voor vergunninghouders" gaat of wat ook.

Sommige bewoners vrezen dat de investeringen voor de kostbare en soms kwetsbare parkeermeters (stedelijk alleen al tijdens de jaarwisseling in de tonnen schade doordat tientallen parkeermeters werden vernield, aldus AT5 op 2 januari 2008) moeilijk kunnen worden terugverdiend doordat ons stadsdeel zeer overwegend een woongebied is en nu juist die bewoners niet het parkeerprobleem veroorzaken. Ook vrezen zij dat juist daarin een argument zit om het aantal parkeerplaatsen terug te dringen. In de hele besluitvorming zien diverse bewoners de rol van geld als veel belangrijker dan uit de openbare discussie blijkt. Zij zijn er soms heilig van overtuigd dat het nu voorgespiegelde tarief voor een bewonersvergunning over pakweg twee jaar enorm naar boven gaat ('price to win').

Wat veel mensen steekt, is dat zij de indruk hebben dat het vooral gaat om een strijd tussen woningcorporaties en stadsdeelbestuur, een strijd die allang beslist zou zijn. Het woord 'corporatie' konden wij echter in de parkeernota nergens vinden...

Rond 13 augustus suggereerde de website van het stadsdeel dat de bewoners een flinke vinger in de pap zouden hebben: "Buurtvoorlichters hebben de afgelopen weken vierhonderd bewoners geïnterviewd. De vraaggesprekken moeten meer inzicht geven in problemen en oplossingen rond het parkeren." Nadien hebben PvdA'ers nog eens ruim honderd mensen geïnterviewd op het marktplein. Eerder in het voorbije jaar hebben tal van bewoners over de parkeerproblemen raadsadressen ingestuurd, vragen gesteld en ingesproken bij raadscommissies. Wij blijven zoeken naar passages in de conceptnota, waarin die participatie door die bewoners duidelijk herkend zou kunnen worden. Dat een deel van de Vening Meineszlaan vaak meer dan honderd procent parkeerdruk heeft, konden wij ook niet vinden in de nota. Dat moest toch echt bekend zijn.

Als niet alle belangrijke argumenten, alternatieven en belangengroepen goed in de hoofdtekst van de parkeernota vermeld worden, hoe kan er dan een situatie onstaan waarin de partijen het idee krijgen dat zij serieus genomen worden? Wordt participatie dan niet iets voor een apart en 'ongevaarlijk' speeltuintje?

(Terug) naar de overzichtslijst parkeerbeleid


15 november 2007  –  Buurt 3 in 2008 weer in actie?!

Op 15 november besloot de Voorbereidingsgroep dat 31 mei 2008 een mooie dag zou kunnen zijn voor een lustrum-editie van de inmiddels zeer gewaardeerde Buurt3-acties. In deze lustrum-editie zouden de hoogtepunten van de voorgaande vier jaren een plaatsje moeten krijgen. Maar dat kan eigenlijk alleen indien er nog een paar vrijwilligers bijspringen. Ziet u dat zitten? Vraag informatie of meldt u aan:


26 juli 2007  –  De stadsvernieuwing komt.

Na de zomervakantie start ook in Slotermeer de herstructurering – van 'aandachtswijk' naar 'prachtwijk'... De eerste succesfactor voor een geslaagde herstructurering is volgens wethouder en hoogleraar Schrijer: "een gevoel van urgentie". Vrij vertaald: hoe slechter een wijk er voor staat, hoe groter de slaagkans. Dat demonstreert Westerpark, voorheen de Staatsliedenbuurt. Voorjaar 2007 stelde de gemeente Amsterdam: "Stedelijke vernieuwing werkt!" De leefbaarheid was immers het sterkst toegenomen in gebieden waar de stedelijke vernieuwing een eind op streek was. De wijk Westerpark was in de statistieken het meest sprekende voorbeeld. Dat was dan ook wel een wijk waar onderhoud en handhaving in de voorafgaande periode duidelijk onder de maat waren en de verloedering welig tierde. Hoe duidelijk kan het zijn?!

Schrijer verklapte dit recept voor een succesvolle wijkverbetering in het blad Het Experiment (juli 2007,p. 2), dat vandaag op de mat viel.

Elders in het zelfde blad komt duidelijk naar voren hoe je een verbeterde wijk goed houdt, hoe je voorkomt dat het verval inzet als de steigers nog maar amper weg zijn. Inderdaad...: met goede handhaving, goed onderhoud en goed beheer.

 naar het begin van de pagina      terug


26 september 2006  –  Blauwe zones tegen ongewenst parkeren

In het gebied ten oosten van de Burgemeester Fockstraat en ten noorden van de Burgemeester de Vlugtiaan komen in oktober blauwe zones en parkeerontheffingen. De maatregel is bedoeld om langdurig parkeren van 'buurtvreemd' verkeer tegen te gaan.

'Buurtvreemd' verkeer zijn vooral automobilisten uit het stationsgebied Sloterdijk en bewoners uit Bos en Lommer. Hierdoor zijn er soms bijna geen parkeerplaatsen voor 'eigen' bewoners. Door het invoeren de parkeerschijf, met een maximale parkeertijd van twee uur, moet de parkeerdruk minder worden. Als bewoner kunt u, tegen een legesvergoeding, een parkeerontheffing krijgen waardoor u wel lang mag parkeren en uw auto weer voor eigen deur kwijt kan. Geuzenveld-Slotermeer is één van de weinige stadsdelen met grotendeels vrij parkeren. Alleen in het gebied rond Plein '40-'45 geldt betaald parkeren. Het vrij parkeren biedt echter ook risico's. Het is aantrekkelijk voor anderen om bij ons te komen parkeren, wat soms vervelend is voor bewoners, zoals in het gebied rond de Burgemeester Fockstraat. Het is de bedoeling om in september een informatieavond en inloopspreekuur te houden, ook volgt waarschijnlijk een schouw door de buurt.

Aldus de tekst in het Stadsdeelnieuws Geuzenveld-Slotermeer, september 2006, pag.5

 naar het begin van de pagina      terug


Straatnaambord Arthur Meerwaldtpad
Parkeerachtergrond