MEERWALDT


Wat was ook al weer het doel van de Blauwe Zone?

Op 19 juli 2006 publiceerde het stadsdeelbestuur in de Westerpost de bedoeling van de Blauwe Zone:

"In het gebied ten oosten van de Burgemeester Fockstraat en ten noorden van de Burg. de Vlugtlaan komen oktober dit jaar blauwe zones en parkeerontheffingen voor bewoners, bedrijven en instellingen. Het dagelijks bestuur (DB) nam dit besluit hiertoe op 11 juli 2006.

"Deze maatregel is bedoeld om langdurig parkeren van 'buurtvreemd' verkeer tegen te gaan.

"Betaald parkeren in het stationsgebied Sloterdijk en in Bos en Lommer is de waarschijnlijke oorzaak van de vele geparkeerde auto's in het gebied. Hierdoor is er soms nauwelijks parkeergelegenheid voor de 'eigen' bewoners.

Door het invoeren van blauwe zones, met een maximale parkeertijd van twee uur, moet de parkeerproblematiek aanzienlijk verminderen."

Vrijwel de zelfde tekst was te vinden op pagina 5 van het kleurige magazine Stadsdeelnieuws van september 2006. Zie vrijwel onderaan de actualiteitenpagina van deze website.

Zou het héél erg moeilijk zijn om te constateren of en wáár dit doel bereikt is...?

Merk ook op dat het stadsdeelbestuur op 19 juli 2006 al aangaf dat zij donders goed wist wat de oorzaken van de parkeeroverlast zijn.


Straatnaambord Arthur Meerwaldtpad
Parkeerachtergrond