MEERWALDT


Heeft een bewonerscommissie wel zin?

Als u zich afvraagt of een bewonerscommissie nou wel zin heeft, of dat nou wel wat oplevert, leest u dan de samenvatting van het rapport van de Bewonerscommissie Meerwaldt uit 2002 eens. Of het hele rapport. De link daarheen vindt u onderaan deze pagina.


De Bewonerscommissie Meerwaldt

De Bewonerscommissie Meerwaldt vertegenwoordigde van 2001 tot medio 2016 het woningcomplex Meerwaldt en was aangesloten bij het Huurdersplatform Palladion, de koepelorganisatie van bewonerscommissies in het werkgebied van woningcorporatie De Alliantie Amsterdam. In die jaren produceerde de Bewonerscommissie Meerwaldt 79 nieuwsbrieven voor de huurders in dit complex.

Die bewonerscommissie ontstond rond 2001, toen de woningen te koop waren aangeboden. De 24 eengezinswoningen in het complex waren in 1985 gebouwd als leerobject, met name voor energiebesparing, maar ook als experiment om met speciaal bouwmateriaal op de bouwkosten te besparen. Drie bewoners namen na het verkoopaanbod het initiatief voor een enquête naar de staat van onderhoud – want, tja: wát ga je misschien kopen??? – en rapporteerden hierover geheel op eigen kracht aan De Dageraad, de toenmalige eigenaar van de woningen.

Dit leidde tot een flinke inhaalslag, vooral voor de gevelafwerking, de kruipruimtes en de verwarmingssystemen. De vinklijst waarmee de bewonerscommissie de voortgang bijhielde, bevatte heel wat aandachtspunten. Bewoners en bewonerscommissie participeerden bij dit project intensief en vaak tot en met het niveau van meebeslissen. De Nederlandse Woonbond ondersteunde het project onder meer met een Energie Prestatie Advies (EPA). In de tussentijd trok De Dageraad het verkoopaanbod in. In die zelfde tijd evolueerde de initiatiefgroep tot bewonerscommissie.

Toen dat inhaalproject niet meer alle energie opeiste, kwam het aspect leefbaarheid meer in de aandacht. Najaar 2006 richtte de aandacht zich daarbij vooral op de parkeerdruk, waarover u elders op deze site kunt lezen.


Doelstelling van de Bewonerscommissie Meerwaldt – en beperkingen…

De bewonerscommissie hanteerde als doelstelling: veilig, gezond en comfortabel wonen voor alle bewoners, tegen een redelijke en betaalbare prijs, leefbaarheid dus. Waar deze bewonerscommissie helaas geen winst bleek te kunnen boeken, is het terrein van woonoverlast. En dat:


Waar woonoverlast gedoogd wordt, gaat leefbaarheid verloren. Overlast stimuleert, zeker waar autoriteiten wegkijken of bij conflicten onvoldoende hoor en wederhoor toepassen:

Een Chinese keizer formuleerde ooit een belangrijke basisregel voor het voorkomen van burenruzie: "Alleen waar ruimte en tijd goed geordend zijn, kan vrede heersen". Aldus de overlevering. Naast lokale overheden hebben juist woningcorporaties hier een verantwoordelijkheid waar het gaat om huurders, omdat zij in grote steden zo veel bezit hebben. Diverse huurvoorwaarden en bepalingen in het Burgerlijk Wetboek bieden gerichte handvatten. Nu de handhaving nog.


Samenstelling van de Bewonerscommissie Meerwaldt

De bewonerscommissie bestond tot 23 oktober 2007 uit Fred Vos en Arnold Paalvast. Wegens verhuizing – vanwege ernstige woonoverlast – gaf Fred Vos zijn functie als penningmeester per 23 oktober 2007 op. Contactpersoon voor de bewonerscommissie was tot medio 2016: Arnold Paalvast. Hij legde zijn functie na zestien jaar neer vanwege ernstige woonoverlast.

Over de vele verschijningsvormen en aspecten van bewonerscommissies: kijk op de Nederlandse Wikipedia


Verdere interessante links:

Huurdersplatform Palladion
Het rapport over de staat van onderhoud, januari 2001
Samenvatting van het rapport en nawoord, januari 2001 - maart 2008
Over leefbaarheid
De participatieladderStraatnaambord Arthur Meerwaldtpad