6 december 2008 – Parkeeroverlast Slotermeer hete aardappel

Gepubliceerd op 7 december 2008 21:59.

Laatst bijgewerkt op 8 december 2008, 13:41 uur.

Moet de Blauwe Zone worden opgeheven of uitgebreid? Hierover spraken bewoners zaterdagmiddag 6 december in gebouw De Kandelaar aan de Burg. Vening Meineszlaan indringend met fractievoorzitter Robby Rijssel en vicevoorzitter Saliha Daoud van de PvdA. Ondanks het spoedkarakter van deze bijeenkomst en voor sommigen het Sinterklaasfeest waren er toch nog ruim twintig bewoners aanwezig.


PvdA tegenstrijdig en vaag

Uiterst kritisch waren de reacties toen bleek dat de PvdA-fractie eigenlijk principieel tegen een Blauwe Zone is maar waarschijnlijk toch gaat instemmen met de handhaving van de Blauwe Zone in een ander deel van Buurt 3. In dat deel profiteren de bewoners aldaar op kosten van de gehele gemeenschap terwijl de oplossing voor hen indirect nu juist al ruim twee jaar veel overlast veroorzaakt voor de bewoners die tussen de Burg. Fockstraat en de Burg. Eliasstraat wonen.

De emoties liepen hoger op naarmate het gesprek vorderde en meer en meer bewoners vonden dat zij geen bevredigend antwoord kregen op de vraag waarom in dit deel van Buurt 3 alsmaar geen oplossing tegen de parkeeroverlast en de daarmee gepaard gaande verloedering kon worden gerealiseerd.

Ook ging het er bij de bewoners maar moeilijk in dat wettelijke regels een aanvaardbare oplossing voor dit stukje van Buurt 3 in de weg staan, terwijl de raadsleden niet konden vertellen welke concrete wettelijke regels dat dan wel zijn.

Terwijl politie en andere handhavers onder meer belast zijn met het signaleren van allerlei problemen, wekt het verbazing dat zij blijkbaar zelden of nooit effectief signaleren dat er in dit gebied al ruim twee jaar een massaal parkeerprobleem is, met diverse vervelende nevenverschijnselen. Een van de bewoners vertelt dat hij echter wél werd bekeurd voor het laden en lossen terwijl hij zijn auto deels op het trottoir had staan omdat hij geen andere parkeerplaats in de nabijheid kon vinden...


Kostenargument te licht en onbegrijpelijk

Bewoners haalden aan dat zij meermalen de hoge kosten hoorden noemen als argument tegen een oplossing voor de parkeerellende hier. De huidige prijs voor een vergunning (€ 23,50) is dan ook wel erg laag. Een duidelijk totaaloverzicht van kosten en baten van een of meer varianten is echter helemaal niet bekend... En het wekt dan wel 'verbazing' als vluchtheuvels op een stuk straat van pakweg 50 meter binnen relatief korte tijd worden opgebouwd, afgebroken en weer opgebouwd tegen een prijs waar je enorm van schrikt.

Absurd en onaanvaardbaar vonden velen het dat de kosten voor parkeerregulering ten laste komen van het stadsdeel, terwijl de opbrengsten uit boetes voor overtredingen worden opgeëist door de centrale stad. Diverse aanwezigen kregen de indruk dat zij hier de dupe zijn van een vete tussen de PvdA-afdelingen in de centrale stad en die in de stadsdelen.

Een van de argumenten tegen een uitbreiding van de Blauwe Zone was dat daardoor mensen weinig of geen bezoek meer zouden kunnen krijgen. Niemand kon echter wijzen op concrete berichten over dit veronderstelde probleem vanuit de al bestaande Blauwe Zone, twintig meter verderop.

Uitvoerig schilderden bewoners dat de overmatige parkeerdruk op zichzelf ook onveiligheid in de hand werkt en er soms ook criminaliteit kleeft aan auto's die buurtvreemde langparkeerders hier achterlaten. Sinds najaar 2006 zijn wij het parkeerterrein voor iedereen verder in de stad die om een of andere reden niet bij zijn eigen woon/werkplek kan of wil parkeren of die via Station Sloterdijk het vliegtuig naar Rhodos pakt. Die parkeeroverlast is nu zichtbaar in het middendeel van Buurt 3 en de Dobbenbuurt.

Bewoners die vanwege de overmatige parkeerdruk uitwijken naar omliggende straatjes, vermelden dat daardoor nogal eens ruzies ontstaan en zelfs agressie tegen hun auto (bijv. lekgestoken banden). Ouderen hebben er grote moeite mee dat ze sinds september 2006 vaak relatief ver van hun woning moeten parkeren en dan door het Meerwaldtplantsoen terug naar huis moeten lopen, met in de avonden alle onveiligheidsgevoelens vandien.

Het is bekend dat er flinke woonbuurten in het stadsdeel zijn waar helemaal geen parkeerprobleem is. Kritiek was er dan ook op een enquête en andere acties, waarbij de aandacht heel algemeen gericht was, waarmee dan werd verontschuldigd dat er alweer geen serieuze oplossingen werden gezocht voor deelgebieden waar de nood wel degelijk heel hoog is. Bij de genoemde enquête werd ook niet gesproken over de kosten en overige voorwaarden van de eventuele oplossing (toen parkeer­automaten). Dan kan er ook moeilijk een evenwichtig beeld ontstaan...

Ook hier bekritiseerden bewoners dan ook de alles-of-niets houding van de PvdA om betaald parkeren óf in het gehele stadsdeel óf nergens in de woonbuurten te voeren.

Er werd doorgevraagd naar eventuele alternatieven – de PvdA wil immers geen betaald parkeren en ook geen uitbreiding van de Blauwe Zone... De heer Rijssel had daar niet zo'n duidelijk antwoord op. Hij zei dat de fractie mandaat zou geven aan het dagelijks bestuur om een andere oplossing te zoeken. Aan welke oplossing we moeten denken bleef onduidelijk. Hij noemde nog bewonersvergunningen en vaste plekken voor bewoners. Of dit een haalbaar alternatief is bleef ongewis.

Heel erg moe en tegelijk gallisch werden sommige bewoners van de kennelijke noodzaak om de problemen in dit deel van Buurt 3 weer eens duidelijk te maken, terwijl zij dat al ruim twee jaar uitentreuren hebben gedaan. Bewoners vroegen dan ook om eindelijk eens een daadwerkelijke en actieve oplossing van de parkeerproblemen en de daaraan verwante verloedering, onveiligheid en criminaliteit.

Bij het einde van de discussie merkte fractievoorzitter Rijssel op dat hij goede nota had genomen van de argumenten en van de gevoelens van teleurstelling, woede en in de steek gelaten zijn bij de bevolking van dit deel van Buurt 3. Hij zou de signalen meenemen naar de discussie in de raad, aanstaande dinsdag.

    Vooralsnog betwijfelen tal van bewoners of zij vanuit de politieke standpunten van de PvdA hier in Buurt 3 snel een oplossing kunnen verwachten.

Zowel voor als na deze bespreking kwamen e-mails en telefoontjes binnen die vrijwel geheel in lijn liggen met het bovenstaande. Een aanvullend bericht was, dat er afgelopen vrijdagochtend kennelijk deelraadsleden in de Franc. Claessenstraat kwamen kijken naar het parkeerprobleem, juist toen het vanwege de Sinterklaas naar verhouding erg rustig was. Veel mensen die werken op of rond Sloterdijk parkeren immers hun auto bij ons. Ook de files waren vrijdag een stuk minder, zo stond er in de krant.

Achtergronden >