21 december 2008 – Slopen oude wijken helpt niet

Gepubliceerd op 16 januari 2009 14.35.

Opnieuw wijst uitgebreid onderzoek er op dat sloop en nieuwbouw weinig of niet helpt om naoorlogse wijken te verbeteren. Dit 'nieuws' verscheen dit weekend op tv en in kranten.

De problematiek die met sloop/nieuwbouw zou moeten worden opgelost, staat bij burgers bekend als min of meer grootschalige 'witte vlucht'. Dat gaat vaak gepaard met allerlei verschijnselen van wat veel burgers en bestuurders achteruitgang in leefbaarheid en welvaart noemen. In Amsterdam West spannen politici en woningcorporaties zich in om hier verbetering in te brengen, heel vaak door sloop en nieuwbouw. Op de website Sage Journals Online stond dat de overheid zich bij zo'n vernieuwingsbeleid helaas te veel baseert op oververeenvoudigde ideeŽn over deze problematiek en de aanpak daarvan.

Soortgelijke berichten haalden wij aan op de pagina over stedelijke vernieuwing rond 13 september en 1 oktober 2008...

De resultaten van dit nieuwe onderzoek werden in boekvorm uitgebracht door uitgeverij Eburon:

Helpt herstructurering? Effecten van stedelijke herstructurering op wijken en bewoners. E. van Bergeijk, A. Kokx, G. Bolt en R. van Kempen. Delft, 2008

ISBN 978-9059722873


Alles tot nu toe zo'n beetje overziende, is het dan raar dat een opmerking uit automatiseringskringen in de herinnering schiet: "IBM had betere producten, maar ja, die andere had nu eenmaal een betere marketing"...?