28 maart 2009 – Praten met raad over parkeeroverlast

Gepubliceerd op 30 maart 2009 23.24.

Markt op Plein '40-'45. Een van de bewoners sprak deze zaterdag op uitnodiging van de deelraadsleden met een van hen over de parkeeroverlast op en rond de Vening Meineszlaan en stuurde ons het volgende verslag.

"Geachte mevrouw Zijlstra,

"Afgelopen zaterdag heb ik u even gesproken over de parkeerproblematiek in buurt 3. Bij deze wil ik mijn waardering uitspreken voor de raad en de raadsleden die op een dag als deze laagdrempelig benaderbaar en aanspreekbaar zijn. Voor mij was het in ieder geval een prettig gesprek. Omdat ik waarschijnlijk een van de vele bewoners ben geweest die met u en uw collega's gesproken heeft wil ik de kernpunten van mijn verhaal hier nog even in herinnering brengen.

"Eind vorig jaar hebben een aantal bewoners van buurt 3 gesproken met Robby Rijssel en Saliha Daoud over de parkeerproblematiek in buurt 3, náást de blauwe zone.

"De bijeenkomst werd na verloop van tijd wat chaotisch, maar geeft wel aan dat de bewoners de parkeeroverlast helemaal zat zijn. Om een kleine schets te geven. Dag en nacht worden er auto's gehaald en gebracht. Dat gaat gepaard met het overladen van spullen (deuren slaan) afscheid nemen (roepen en toeteren) en langdurig warm laten draaien van de motor (veel lawaai). Omdat onze woning aan de voor-, zij- en achterkant parkeerplaatsen heeft wordt ik hiervan meerdere keren in de nacht wakker. Met dit parkeergedrag is onze wijk verworden tot een gratis parkeerterrein. De parkeeroverlast wordt in onze wijk veroorzaakt door het stallen van voertuigen door mensen die niet in onze buurt, of zelfs stadsdeel wonen.

"De heer Rijssel heeft in december toegezegd dat er iets aan de parkeeroverlast gedaan zou worden. Feitelijk hebben wij er nog niets van gemerkt en zitten wij nu al ruim twee jaar met deze overlast en moeten wij nog twee jaar. Een ander angstig punt is de herstructurering van de burgemeester Vennigh Meinezlaan. Indien daar maar aan een kant van de weg geparkeerd mag worden zullen veel bewoners hun auto in de wijk moeten parkeren. Dat kan op dit moment helemaal niet. Het is dus van belang dat er eerst een oplossing komt voor de parkeeroverlast, voordat men tot herstructurering van de burgemeester Vennigh Meineszlaan over kan gaan.

"Als Raadslid van de PvdA bent u bekend met het standpunt dat uw partij op dit moment pleit voor het invoeren van betaald parkeren. Als argument wordt er altijd aangegeven dat het goedkoper is voor het stadsdeel omdat dan de parkeerinkomsten ten bate van het stadsdeel komen. Als men kijkt naar de parkeerbehoefte van een woonwijk, dan komt men bij de bewoners zelf en hun bezoekers. Meer mensen zullen niet met een auto de straat in komen, want de mensen die nu in onze buurt komen parkeren, zijn alleen op zoek naar een gratis parkeerplaats en die is er dan niet meer.

"De inkomsten van de parkeermeters zullen zeer beperkt zijn en voor de externe exploitant niet haalbaar waardoor het stadsdeel óf moet bijbetalen, óf de tarieven gaan fors omhoog.

"Het andere alternatief, de blauwe zone wordt altijd afgewezen op basis van kosten, het is te duur. Als men vraagt naar de hoogte van de kosten krijgt men geen antwoord. Misschien wordt de hoogte van de kosten wel ingegeven door het standaard contract dat men afsluit. Doch als wij het handhavingscontract eens goed bekijken, staat daar in dat er gehandhaafd wordt door een bepaalde hoeveelheid tijd te steken in het handhaven. Bij het uitbreiden van de blauwe zone, kan met hetzelfde handhavingscontract ook een groter gebied worden meegenomen. De handhavers zijn al in de buurt ze zullen alleen iets minder vaak langskomen. En dat is voor een blauwe zone helemaal niet erg, want wij hebben alleen last van die voertuigen die langdurig geparkeerd staan. Eventueel kan er met een meldpunt gewerkt worden, dan duurt het misschien iets langer voordat men door heeft dat er gecontroleerd wordt maar uiteindelijk verdwijnen de voertuigen toch wel.

"Bij deze wil ik ook opmerken dat de grens van de blauwe zone zeer arbitrair gekozen is. Veel parkeer overlast komt van personen die hun auto parkeren om naar het station te gaan en in het verlengde van de burgemeester Fockstraat is de doorgang naar het station. Het had dan ook meer in de lijn der verwachting gelegen om de grens bij de Burgemeester Eliasstraat te leggen. Volgens mij en met mij velen is het instellen van een blauwe zone voor de bewoners een parkeerbeperking die de minst kwalijke neveneffecten heeft op de buurt en zijn bewoners. Als u kijkt naar het gedeelte van buurt 3 waar de blauwe zone nu is dan ziet de buurt er daar weer leefbaar uit.

"Overigens gaf u aan dat wij als bewoners ook een vergunning kunnen krijgen voor de blauwe zone. Daar kleven een paar nadelen aan, wij moeten betalen om ons voertuig ergens te parkeren waar wij het eigenlijk niet willen parkeren. Het is vreselijk handig om de spullen die je gehaald hebt en de kleine kinderen die 's avonds in de auto in slaap gevallen zijn toch wel in je eigen straat uit te laden. En dan creëren wij met onze vergunning weer overlast in een buurt die daar net van verlost is. En wij zijn ook niet verlost van alle nachtelijke escapades van de buurtvreemde parkeerders, sterker nog die hebben dan helemaal vrij spel. Die roepen dan doodleuk tegen de bewoners, ga dan verderop parkeren, je hebt daar een vergunning voor.

"Vertrouwende dat u overtuigd bent van de ernst van de situatie hoop ik en met mij vele andere bewoners dat er spoedig iets gedaan zal worden aan de parkeeroverlast in mijn buurt,

"Met Vriendelijke Groet,

(auteur bij ons bekend)"
top