7 april 2009 – Parkeerbeleid...

Gepubliceerd op 2 mei 2009 15.54.


Inspraaktekst Bert Mul voor de deelraad van Geuzenveld-Slotermeer


Als ik het goed begrepen heb is deze commissie weer aan zet om een onderzoek te doen naar het in te voeren parkeerbeleid. Als een van de stukken heb ik een onderzoeksrapport gekregen van 2007. Dat is toen gepresenteerd aan de raad die daarop alle bewoners heeft gevraagd of er betaald parkeren in heel Geuzenveld Slotermeer ingevoerd kan worden. Gebleken is dat dit een onhaalbare stelling is. Met name de buurten verder naar het westen (buurt 4 t/m 10) hebben geen parkeeroverlast en die zien niets in een beperking van hun vrijheid met betrekking tot het parkeren.

Als bewoner van buurt 3 hebben wij dagelijks overlast van wat u noemt uitwijkende parkeerders. Een mooie term voor mensen die op zoek zijn naar een gratis parkeerplaats. Dit uit zich dan in voertuigen die meerdere weken aaneengesloten op dezelfde plaats gestald staan. Taxi's die tussen de diensten gestald worden. Voertuigen die dagelijks geparkeerd worden. Voertuigen die hier staan omdat de werklieden hiervandaan carpoolen etc. Het grootste probleem van deze voertuigen is dat zij alle parkeerplaatsen bezet houden die de bewoners nodig hebben voor zichzelf en hun bezoek. Maar ook worden deze voertuigen dag en nacht opgehaald en gebracht. Daardoor is er 24 uur per dag lawaaioverlast. Het ophalen van deze voertuigen gebeurt namelijk meestal 's nachts waarbij spullen van de ene auto naar de andere worden overgeladen. Dus meerdere keren slaan met deuren, warmdraaien en dan met veel toeren (lawaai) wegrijden, eventueel ook nog even toeteren. Daar worden wij meerdere keren per nacht wakker van.

Omdat er dag en nacht voertuigen worden opgehaald en gebracht lopen er dag en nacht mensen door de straat die wij niet kennen (het is een buurtje en de meeste mensen van dit buurtje kennen wij wel). Daardoor is ook de sociale controle verdwenen. Het laatste jaar is mijn auto samen met een aantal andere auto's opengebroken. De sfeer wordt ook steeds grimmiger. Van het schelden, banden leeg laten lopen en tot het bekrassen van voertuigen aan toe.

Door de ligging van de buurt waar ik woon, direct toegang tot station Sloterdijk en het vlakbij de wijk Bos en Lommer en verder, is de overlast hier zeer ernstig. Alle overloopparkeerders die voorheen konden parkeren in een groter gedeelte van buurt 3 worden nu geconcentreerd in onze wijk, die daarmee gedegradeerd is tot een parkeerterrein.

Het is duidelijk dat deze overloopparkeerders geweerd moeten worden omdat deze voertuigen een bovenmatige overlast veroorzaken voor de buurtbewoners. Ook leidt het permanent parkeren tot vervuiling. De auto's worden leeggegooid, etensresten en de veegauto kan er al helemaal niet bij. De bestrating is in het laatste jaar stuk gereden en al twee keer gerepareerd. Ook dat kost geld.

Over het rapport

In het rapport wordt er gesproken over een parkeernorm van 0.7 - 0.8. Dit is een minimale norm en is gewoon achterhaald en te laag. In de Aker was de norm tot voor kort 0.8 en die is opgetrokken naar 1 omdat de parkeerdruk te hoog was. Dus wij verzoeken u niet te schrappen in het aantal parkeerplaatsen.

In het onderzoek staat het aantal parkeerplaatsen genoemd in buurt 3. Er liggen plannen voor de herstructurering van de burgemeester Venig Meineszlaan, waarbij er maar aan een kant van de weg geparkeerd mag worden. Nu is dat nog aan twee kanten. Voorts zijn er bij de St. Henricusschool nog eens 5 plaatsen gereserveerd voor de naar schoolbrengers.

Conclusie over blauwe zone.

In uw stuk staat dat de blauwe zone een dure oplossing is. Bij deze wil ik daar kanttekeningen bij plaatsen. Het contract zoals dat nu met de handhaver is opgesteld geeft geen ruimte tot variatie. Het is heel goed mogelijk om met hetzelfde contract een groter gebied te bestrijken. Dat kan gerealiseerd worden door minder frequent te controleren, of mede gebruik te maken van een meldlijn. Het minder frequent controleren heeft alleen een nadelig effect op voertuigen die al weer weg zijn voordat er gecontroleerd wordt, maar eens worden ze gecontroleerd en zullen ze toch verdwijnen, het duurt alleen iets langer. Volgens mij is dit grotere gebied in het bestaande contract mee te nemen of tegen een geringe meerprijs.

De centrale stad pleit voor betaald parkeren. De achterliggende gedachte is dat het geen geld kost maar geld oplevert. Dat laatste durf ik te betwijfelen, want in een woonwijk kunnen alle bewoners een parkeervergunning krijgen. Alleen de bezoekers zullen geld in de betaalautomaat doen. De opbrengsten zullen minimaal zijn en er zal toch gehandhaafd moeten worden, hetgeen weer geld kost.

Overigens is het voor een aantal bewoners die dicht bij de blauwe zone wonen mogelijke om een vergunning voor de blauwe zone te krijgen. Dit vinden wij geen goede oplossing omdat wij dan met onze vergunning in de blauwe zone weer een nieuw parkeerprobleem creëren. (Wij zijn dan de overloopparkeerders). Voorts is het vreselijk onhandig om als je de kleine kinderen van de naschoolse opvang hebt opgehaald je de auto 1000 meter van huis moet parkeren en dan met de kinderen over straat moet, een maxi cosi en een kinderwagen. (Voor de deur uitladen en de kinderen van 1 en 3 jaar alleen thuis laten en dan de auto parkeren is ook geen optie). Voorts worden wij dan door de overloopparkeerders gemaand om in de blauwe zone te parkeren, wij hebben immers een vergunning.

Actie:

In uw onderzoeksrapport staat dat buurt 3 een verdeeld gebied is. Dat klopt, een aantal bewoners hebben de mogelijkheid tot het parkeren in de blauwe zone terwijl anderen moeten vechten voor een parkeerplaats. Het is nu zo erg dat bewoners elkaar aanspreken niet bij hen voor de deur te parkeren, want mijn man/vrouw komt zo terug. Er moet op korte termijn iets gebeuren. Dat kan door het uitbreiden van de blauwe zone. Immers het stadsdeel heeft zich uitgesproken tegen betaald parkeren en de blauwe zone loopt nog tot 1 januari 2011. Dat houdt in dat betaald parkeren pas op 1 januari 2011 ingevoerd kan worden. En alle bewoners om mij heen zijn de parkeeroverlast meer dan zat. Voorts is een blauwe zone voor iedereen in de wijk een parkeerbeperkende maatregel die de bewoners en hun bezoek de minste beperkingen oplegt.

Derhalve verbaast het ons dat er wederom een onderzoek gestart wordt terwijl de kern van het onderzoek voor buurt 3 nog steeds overeind staat en met het invoeren van de blauwe zone alleen maar urgenter geworden is. De buurtbewoners willen dat er iets gebeurt aan het weren van de overloopparkeerders.


top