15 juli 2009 – Bewoners tegen sloopplannen hofjes Noordzijde

Gepubliceerd in de Westerpost van 15 juli, pagina 5.

In Slotermeer bestaat momenteel grote sociale onrust vanwege de ongehoorde sloopplannen van woningbouwverenigingen en het stadsdeel.

Men heeft nu een begerig oog laten vallen op de mooiste slooplocaties aan de Sloterplas. Dat zijn de 3 hofjes aan de noordzijde: Frans Naerebouthof, Dorus Rijkershof en Jan Cupidohof. 'De liefhebbers' van de sloop doen de huidige bewoners dwingend geloven dat de sloop van hun woningen onafwendbaar is. Vage motieven zoals 'het algemeen belang' worden naarstig gebruikt om sloopdoeleinden van de corporaties te realiseren. Deze drie hofjes zijn de enige sociale huurwoningen die ooit het dichtst bij de noordelijke oevers van de Sloterplas zijn gebouwd. De bijzonderheid van deze woningen is dat zij zo ontworpen zijn dat 90% van de bewoners vrij uitzicht op de Sloterplas kreeg. Dat is mogelijk geworden doordat deze woningen in de lengterichting op de Sloterplas met 30 graden uitspringende uitbouw gerealiseerd zijn. Dit gebied zou eigenlijk onder beschermd stadsgezicht moeten vallen of tot monument worden verklaard. Dit is een prachtige locatie om goed geld te verdienen. Als de voorgenomen plannen doorgaan, dan zullen niet alleen de corporaties maar ook het stadsdeel meer geld verdienen. De vrijkomende kavel is gemeentegrond die straks met het huidige-prijsniveau beschikbaar gesteld zal worden aan de corporaties. Waarschijnlijk zal deze grond een ongekend hoog geldbedrag gaan opleveren voor de kassa van de gemeente omdat de grondprijs gekoppeld zal worden aan de verkoopprijzen van nieuwe woningen. Verder gaat dit stuk grond bij de realisatie misschien een 3 of 4 keer hogere W.O.Z.-waarde genereren dan de huidige waarde.

Echter, zij hebben een probleem: namelijk bewoners die hier al jaren met plezier gewoond hebben en nog steeds willen wonen. Dat blijkt uit de gehouden enquête die door de bewoners zelf opgesteld is. Meer dan 70 procent van de geënquêteerden heeft aangegeven dat zij tevreden zijn met hun woningen en dat zij niet weg willen. Men moet niet vergeten dat wij met alle mogelijke middelen tegen het voorgestelde plan strijden. De bewoners van Frans Naerebouthof, Dorus Rijkershof en Jan Cupidohof laten zich niet deporteren!

Bovendien, wat ons ook verbaasde, is dat Stadsgenoot in 2008 in alle woningen een gloednieuwe centrale verwarmingsinstallatie aangebracht heeft en gedeeltelijk dubbel glas gezet heeft. Nu willen zij deze woningen slopen. Als de woningen bouwtechnisch zo slecht zijn, waarom hebben zij dan zulke kostbare verbeteringen gedaan? In deze context is de logica van Stadsgenoot niet volgbaar. Als het ons gepresenteerde plan doorgaat, dan zal de ruimte voor sociale woningen hoogstwaarschijnlijk minimaal blijven om een maximum rendement te realiseren. Dit zal onder andere over de ruggen van de huidige bewoners gebeuren. Straks, waarheen wij dan ook moeten verhuizen, zullen onze huren tientallen procenten omhoog gaan. De aangekondigde bijdrage van € 5.275 is alleen maar een oprotpremie oftewel bedelgeld tegenover de bedragen met miljoenen die straks verdiend worden. Binnen de ring – afhankelijk van de locatie – bieden particuliere verhuurders of de projectontwikkelaars tienduizenden euro's aan vergoeding/premie om hun huurders uit hun woningen te krijgen.

Ik hoop dat de raad, als gekozen vertegenwoordigers van de burgers naar ons luistert en ook haar moed tegen deze megalomane plannen. Om ons stemgedrag tijdens de komende verkiezingen te bepalen, zullen wij zeker kijken naar wie voor de sloop gaat stemmen. Als het merendeel van de bewoners niet weg wil en er toch gesloopt wordt, dan betekent het dat de wil van de bevolking niet wordt gerespecteerd en ook niet telt. Waar is de democratie gebleven?

Martin Roelofs (adres bekend bij de redactie van de Westerpost).


top