22 juli 2009 – Wijksteunpunt Wonen kritisch over beloofde woning

Gepubliceerd op 22 juli 2009 23.49.

Laatst bijgewerkt op 26 juli 2009, 17.50 uur.

In een artikel van Hans Peijs in de METRO-editie van vandaag zette Het Wijksteunpunt Wonen in Geuzenveld-Slotermeer vraagtekens bij de suggesties van de woningbouwcorporaties en het stadsdeelbestuur over de mooie woningvooruitzichten (pag. 13):

"Bewoners van woningen in Geuzenveld-Slotermeer die op de nominatie staan om te worden gesloopt, mogen zich best zorgen maken of ze een betaalbare woning terugkrijgen.

Amsterdammers die bij een stadsvernieuwing worden gesust met de boodschap 'Dat ze waarschijnlijk wel iets meer zullen betalen, maar daar wel veel meer voor terugkrijgen' moeten niet bij voorbaat hopen op een goede afloop (lees: een betaalbare woning). "Het Wijksteunpunt Wonen Geuzenveld-Slotermeer ziet dagelijks hoe moeilijk het voor stadsvernieuwingskandidaten is om een geschikte andere woning te vinden", zo valt te lezen in een verslag over een aantal inspraakavonden die recent zijn gehouden over de grootscheepse renovatie van een aantal wijken in Geuzenveld-Slotermeer. Het stadsdeel heeft samen met de betrokken corporaties (Stadgenoot, Ymere, Far West, Eigen Haard en de Alliantie) dertien bijeenkomsten gehouden over de plannen, maar de bewoners zijn daarin allerminst gerustgesteld. In de plannen wordt uitgegaan van sloop van veel woningen, maar volgens WSWonen willen veel mensen niet verhuizen. De woningen en (lage) huurprijs bevalt veel bewoners prima en wat hen betreft is renovatie van de woningen goed genoeg.

WSWonen vindt de presentatie van de plannen eenzijdig. "De plannen van de corporaties behelzen vooral sloop. Een klein gedeelte wordt gerenoveerd, maar ook daar zouden de meeste bewoners weg moeten. Vooral de voordelen van sloop en verhuizen werden benadrukt", uit WSWonen kritiek op de informatiebijeenkomsten.

Om deze reden heeft WSWonen zelf een aantal druk bezochte avonden gehouden waar de rechten en plichten van bewoners wel aan bod kwamen. Inmiddels is duidelijk dat de bewoners eerder strijdbaarder zijn geworden dan dat ze zijn gerustgesteld. De bewoners vertrouwen daarbij vooral op een regel over nieuw huurrecht in het burgerlijk wetboek die bepaalt dat slopen pas is toegestaan wanneer zeventig procent van de zittende huurders instemt met de plannen."


Uitgereidere informatie van het Wijksteunpunt Wonen van Geuzenveld-Slotermeer over deze hachelijke situatie kunt u vinden op hun website. Klik daar op de knop voor dit stadsdeel en zoek naar het laatste nieuws  >   Klik eerst hier.


top