Verzet tegen vernieuwing

MARIJKE PLANTE, de Echo, 2 september 2009, pag. 7

SLOTERMEER - Slotermeer gaat grondig op de schop, als het ligt aan het stadsdeel en de wooncorporaties. Maar uit enquêtes die onder bewoners zijn gehouden, blijkt dat 75 procent van hen tevreden is met hun woning en dus helemaal niet zit te wachten op vernieuwing.

Barbara van der Toom, coördinator van het Wijksteunpunt Wonen in Geuzenveld-Slotermeer, merkt dat het aanmerkelijk drukker is geworden sinds het stadsdeel zijn plannen kenbaar heeft gemaakt. 'Mensen willen weten of ze hun woning uit moeten en hoe ze dan aan een nieuwe woning gaan komen. Ze zijn vaak heel ongerust. Zeker de wat oudere mensen, die nog geen indicatie hebben om in een verzorgingshuis te worden opgenomen, zitten een beetje tussen wal en schip. Want als ze die indicatie over een paar jaar wel hebben, moeten ze weer verhuizen.' Ook Arnold Paalvast, van Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer, heeft het er druk mee. Mensen bellen hem om te vragen of hij weet wat er met hun huis gaat gebeuren. Ze spreken hem aan op straat omdat ze zich zorgen maken. Paalvast: 'Bewoners zijn echt lamgeslagen over de berichten over sloop en renovatie in de buurt. Er worden in allerijl bewonerscommissies opgezet, maar veel mensen weten niet waar ze moeten beginnen. Er komt zo'n muur van papier bij kijken, dat levert een hoop stress op.'

De vernieuwing van Slotermeer is opgedeeld in drie plannen, Slotermeer Noord, Slotermeer Zuid en Noordoever. Van de 8000 woningen die er zijn, moeten er volgens de plannen 2900 worden gesloopt of ingrijpend gerenoveerd. Het stadsdeel laat weten dat vernieuwing noodzakelijk is: 'Slotermeer is een van de gebieden waar sprake is van forse sociaal-economische achterstanden en is aangewezen als een van de Vogelaarwijken. Daar moet in geïnvesteerd worden. Daarnaast zijn de woningen merendeels vijftig jaar geleden gebouwd en zijn de eisen die we aan woningen stellen inmiddels veranderd. De technische staat is matig en de woningen zijn vaak klein.' Het stadsdeel laat ook weten dat sommige locaties nou eenmaal meer mogelijkheden bieden: 'Dit speelt bijvoorbeeld in de haven aan de Sloterplas. Hier staan nu 256 appartementen. Er is hier ruimte voor bijna twee keer zoveel woningen, in combinatie met bedrijfs- en winkelruimten en mogelijk een hotel. Het gaat dus niet alleen om de technische staat van de woningen, maar ook om de kansen die er zijn om het gebied een nieuwe impuls te geven.'

Uit de enquête, waaruit bleek dat 75 procent tevreden is over zijn woning, blijkt ook dat de grootste zorg van de bewoners de verloedering van de buurt is. Paalvast: 'De oplossing om alles te slopen of te renoveren, doet geen recht aan de werkelijke oorzaken van de verloedering, namelijk vandalisme en gebrek aan handhaving en onderhoud. Verloedering bestrijd je niet door stenen op een andere manier op elkaar te stapelen.'

Naast dat de bewonerscommissies vinden dat er tijdens de inspraakprocedure te weinig naar hun wensen is geluisterd, vinden ze ook dat de inspraak te kort heeft geduurd en tijdens de vakantiemaanden viel, waardoor veel mensen niet konden reageren. Het stadsdeel laat weten dat bewoners drie maanden de tijd hebben gehad om in te spreken. 'Gezien het grote aantal reacties dat in deze periode bij ons is binnengekomen, lijkt dit ook voldoende te zijn geweest. Maar tot de deelraad erover spreekt, hebben bewoners natuurlijk nog volop de gelegenheid om de raadsleden te beïnvloeden.' De conceptplannen zullen naar verwachting eind van dit jaar in de deelraad worden besproken. Meer informatie is te vinden op www.vernieuwingslotermeer.nl en www.meerwaldt.nl.


top