Strijd tegen sloop naar hoogtepunt

MetroNieuws, 30 september 2009, pag. 17

De strijd tegen de geplande sloop van honderden woningen in Geuzenveld-Slotermeer bereikt deze maand een hoogtepunt.

Recent kregen de bewoners steun uit onverwachte hoek. Cultuurbewakers Het Cuypersgenootschap, Pro-West en Heemschut hebben gevraagd de sloopplannen te herzien. De organisaties vinden het in beginsel prima dat bewoners de kans krijgen een nieuwe woning te betrekken. Een groot aantal bewoners is vooral boos over het feit dat het stadsdeel en de woningcorporaties doen alsof alles al in kannen en kruiken is. Volgens de bewoners is dat niet waar en is een overgrote meerderheid voor behoud en renovatie van de huidige woningen. Afgelopen zaterdag werd tijdens het Geuzenveld-Slotermeer Verandert Festival tegen de plannen geprotesteerd. Het was de bedoeling dat zij portefeuillehouder stadsvernieuwing Piet Dikken tijdens een speech op het podium zouden interrumperen, maar daarvoor kregen ze geen toestemming. Op 26 oktober is er in het Nova College een inspraakavond.

HANS PEIJS WONEN@METRONIEUWS.NL