Onwilligheid PvdA-fractie Geuzenveld-Slotermeer

Gepubliceerd in de Westerpost op 11 november 2009, pagina 12.

Geachte heer Aertsen,

Ik zou graag op korte termijn eens met u overleggen over de totale onwilligheid van de PvdA-fractie van Geuzenveld-Slotermeer waar het gaat om de klinkklare rechtsongelijkheid die deze raad zomer 2006 gecreëerd heeft aan en rond de Burg. Vening Meineszlaan en:

Achteraf moeten wij echter concluderen dat wij al die keren met de PvdA-fractie als machtigste in dit college even productief blijken te hebben gesproken als wanneer wij dat met de eerste de beste stoelpoot zouden hebben gedaan.

Terwijl in dit gebied relatief veel huiseigenaren wonen die fiscaal fors bijdragen, moeten zij gedogen dat uw collega-politici de uitgebreid gesignaleerde parkeeroverlast blijven toestaan.

Terwijl de deelraad in 2006 een forse leefbaarheidsverbetering realiseerde door tussen Hemboog en Burg Fockstraat een Blauwe Zone in te richten, kregen wij aan deze westkant van de Burg Fockstraat de rotzooi. Dit probleem was gewoon bekend bij het bestuur van Geuzenveld-Slotermeer.

Terwijl er een parkeernorm bestaat voor dit gebied, maken alle feiten van de afgelopen ruim drie jaar duidelijk dat de bewoners hier onnodig veel parkeeroverlast hebben door buurtvreemde langparkeerders. Een essentieel onderdeel van leefbaarheid is dat de overheid de door haar ingestelde normen ook handhaaft. Deze handhaving gebeurt hier uitdrukkelijk en willens en wetens NIET.

Deze situatie vormt een ernstige aantasting van de leefbaarheid en drukt de waarde van het onroerend goed. Of is dat gewoon de bedoeling???

En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan.

Moeten wij nu echt denken dat PvdA-politici hier in Geuzenveld-Slotermeer willens en wetens hun eigen politieke graf aan het graven zijn door hun inertie in dit dossier?

Kunnen wij hierover eens spreken?

Met vriendelijke groet,

Arnold M.M. Paalvast


top