15 april 2010 – Woningtoewijzing en bemoeizorg


Gepubliceerd op 15 april 2010.


Er was veel toeloop voor de studiemiddag over woningtoewijzing en bemoeizorg, in Felix Meritis. Is het bijvoorbeeld een goed idee om studenten een woning aan te bieden in ruil voor tien uur per week werk in en voor de buurt? Moet iedereen, met of zonder handicap, zelfstandig kunnen wonen, ook al is er (nog) geen geschikte plek voor zo iemand? Dergelijke vragen stonden centraal in het vijfde zogenaamde WMO Atelier, georganiseerd door de gemeentelijke Dienst Wonen, Zorg en Samenleven.

De zaal was bomvol deskundigen op het gebied van wonen, zorg en samenleven. Stoelen te kort! Verder was er een handjevol medewerkers van woningbouwcorporaties. Het Bewonersplatform Geuzenveld-Slotermeer was er met drie leden vertegenwoordigd. Tarik Yousif zorgde als gespreksleider voor confronterende discussies. Niks lui achterover zitten! Achtereenvolgens interviewde Yousif:

Daarna volgde een intensieve discussie met de zaal, uitmondend in stemmingen over twee stellingen. Voor het stemmen werden telkens een vijftal vertegenwoordigers van heel verschillende beroepsgroepen geheel onverwachts uit de zaal geplukt. De stellingen waren:

Beide stellingen werden in meerderheid afgewezen.

Räkers had in de Spaarndammerbuurt ervaring opgedaan met de introductie van huisvesting voor mannen die elders wegens overlast niet meer te handhaven waren. Hij vertelde over de manier waarop de initiatiefnemers soortgelijke problemen hadden aangepakt als zich nu voordoen bij een project van HVO Querido in de Couperus- en de Dichtersbuurt.

Verder publiceerde hij over het dilemma tussen afwachten en ingrijpen bij problemen 'achter de voordeur'1.

Jacqueline van Loon pleitte – met verwijzing naar een lezing van Evelien Tonkens, enkele weken eerder – voor wederkerigheid in plaats van alleen eenrichtingsverkeer in de hulpverlening en ondersteuning.

Een interessante en stimulerende middag!
top