Herinrichting Vening Meineszlaan (oostelijk deel)

Fiasco voor Veiligheid én Leefbaarheid?


In de Westerpost gepubliceerd op 21 april 2010.


Beste medeburgers van Slotermeer,

Sinds maandag is de herinrichting van de Burg. Vening Meineszlaan begonnen. Het snelheidremmende hobbelig geworden asfalt maakt plaats voor het meest onverstandige stukje racebaan van Amsterdam Nieuw-West. Onze gemeentelijke overheid heeft het goed geacht om een superdrukke verkeersader te creëren dwars door één van de meest gemoedelijke buurtjes van Slotermeer. Volkomen onlogisch en dwars tegen de wens van de bewoners in.

Al tijdens de inspraakrondes in 2008 zijn de vele nadelen veelvuldig en vaak aangegeven. Maar helaas, het is gebleken dat alle zorgen voor veiligheid en leefbaarheid tegen dovemansoren gericht zijn geweest. In het voorjaar van 2009 heeft de wethouder van 150 bewoners en wandelaars trottoirs een petitie ontvangen, met de uitdrukkelijke wens om niet te beknibbelen op de veiligheid van de trottoirs, wandelpad, park en speelplein en een keuze te maken voor een 30 kilometer zone. Ook naar de inspraak in de stadsdeelraad in november en in die van twee weken terug is niet geluisterd naar de oprechte zorg van de bewoners. Helaas. Over twee maanden liggen er scooter/fietspaden dwars over de stoep en door het parkje en ligt er een heuse Autobahn.

En straks? Zullen de kinderen elkaar niet meer over de stoepen opzoeken? Zullen kinderen niet meer oversteken over de drempelloze racebaan zonder oversteekplaatsen en zullen moeders hun kroost angstvallig achter gesloten deuren houden vanwege het immer aanstormende autogeweld? En de auto's? Die hebben vrij baan. Het recht van de sterkste viert zege en de kwetsbaarste verkeersdeelnemers hebben het nakijken. De buurt gaat sociaal op slot.

De bus hoeft niet weg. Lijn 64 rijdt in alle rust haar rondjes en houdt zich nu al bijna altijd al aan de zo gewenste 30 kilometer per uur. Altijd welkom zijn ook de fietsers, brommers en natuurlijk alle wandelaars, van supermobiele hardlopers tot minder mobiele oudere van dagen, jong en oud, met of zonder buggy en fietsjes, rollator en scootmobiel. En natuurlijk mensen die komen genieten van het zonnige parkje en het frisse groen van het gras, zoals zoveel vanuit de Kolenkitbuurt. Auto's van de nette bezoekers van het winkel/uitgaanspleintje zijn natuurlijk ook geen probleem, net zoals de auto's van de buurtbewoners.

Maar wij willen, naast de parkeeroverlast, niet ook nog de dupe worden van de herinrichting van het wegennet in de Bos en Lommer. Want daar ligt de oorzaak van de drukte bij ons nu.

Daarom vragen we dringend aan wethouder De Ruijter om dit dossier als eerste over te dragen aan zijn opvolger per 1 mei. Bij deze nodigen we hem of haar uit voor op de koffie, zodat we kunnen laten zien waar het hier om gaat.

Als buurtbewoners zullen we blijven strijden voor een veilige straat met veilige stoepen en een veilig speelpark voor het behoud van onze buurt! Wij geven de moed niet op!

Onze Geuzenkreet: 'Geen nee, dertig telt ook mee!'

Steven Boonzaaijer, namens bewonerscomité 'Geen nee, dertig telt ook mee!'

PS: Op de website van de Westerpost kunt u bijbehorende You Tube filmpje vinden. Kijken hoor!

top