VVD Geuzenveld-Slotermeer :

Stadsdeelfinanciën na 8 jaar PvdA-GroenLinks een janboel


In de Westerpost gepubliceerd op 28 april 2010.


Bij de bespreking van de jaarstukken 2009 tijdens de raadsvergadering van 20 april is gebleken dat het Dagelijks Bestuur geen enkele grip heeft op de financiën van Geuzenveld-Slotermeer. Voor diverse posten van samen enkele miljoenen euro's kon geen onderbouwing gegeven worden of was deze onvoldoende. Dit zorgt voor veel financiële onzekerheden. De gemeentelijke accountant (ACAM) heeft daarom zelfs een verklaring van oordeelonthouding moeten afgegeven.1

Tijdens de commissievergadering van 6 april en de raadsvergadering van 20 april deed stadsdeelvoorzitter Robin de Bood (PvdA) verwoedde pogingen om het beeld van de ACAM te nuanceren. De cijfers tonen echter aan dat de financiën totaal niet op orde zijn. De laatste weken hebben de ambtenaren in het stadsdeel keihard gewerkt om de puinhopen van 8 jaar bestuur door PvdA en Groenlinks op te ruimen. Veel subsidies die al jaren geleden "voorlopig" waren verstrekt, waren nog niet afgehandeld. Daarom zijn deze subsidies uiteindelijk veelal zonder controle alsnog definitief vastgesteld. Of de bedragen goed zijn besteed is hierdoor niet te beoordelen.

VVD duo-raadslid Frans Slats: "De VVD vraagt al jaren om een subsidievolgsysteem. Daarmee had dit voorkomen kunnen worden. Ook de ACAM en de rekeningcommissie hebben hier in eerdere aanbevelingen melding van gemaakt. Het Dagelijks Bestuur heeft het niet voor elkaar gekregen om dit te realiseren en deze slechte uitkomst is het gevolg." Niet alleen het overzicht van de uitgegeven subsidies is niet op orde. Ook van de inkomende subsidies ontbreekt nog onderbouwing. Hierdoor zou het kunnen zijn dat de verstrekte subsidies teruggevorderd worden en daarmee loopt het stadsdeel dus risico's. VVD-fractievoorzitter Michèl Tromp: "de PvdA en Groenlinks hebben het stadsdeel 8 jaar bestuurd, de cijfers liegen niet: de stadsdeelfinanciën zijn een janboel.

De gevolgen hiervan zullen wellicht pas over een paar jaar merkbaar zijn. Er is nauwelijks nog sprake van enige reserve; een kostenpost van bijna 1,5  miljoen euro wordt uit pure wanhoop maar naar 2010 geschoven, anders was er sprake van een negatieve algemene reserve. Het nieuwe stadsdeel Nieuw-West zal hier mee worden geconfronteerd, terwijl de nieuwe raad al voor een lastige opgave staat met alle noodzakelijke bezuinigingen."
top