Nieuwe Amsterdamse Leidraad Participatie gepresenteerd


22 juni 2010


In gebouw Akantes kwamen vertegenwoordigers van huurdersorganisaties, woningbouwcorporaties en – vooral – het Amsterdams Steunpunt Wonen bij elkaar voor de presentatie van de nieuwe Amsterdamse Leidraad voor Participatie bij wijkvernieuwing en complexgewijze aanpak.

De leidraad werd gepresenteerd als een set vuistregels, niet als een nieuwe wet of verordening. Hij zou moeten inspireren en per situatie waar nuttig en nodig verfijnd moeten worden. Dagvoorzitter Hans Weevers merkte bij de opening op, dat helaas een echt 'geweldig voorbeeld' van participatie niet bekend is, ook al haalden vertegenwoordigers van de Alliantie Amsterdam en Eigenwijks graag de vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt aan. Elders was ook al eens het open planproces bij de Tugelawegblokken als mooi voorbeeld opgevoerd.

Op het niveau van wetgeving werd verwezen naar een Initiatiefwet Renovatie, die nu nog bij de controversieel verklaarde dossiers zit. Het werd opvallend genoemd dat artikel 220 BW1 bij sloop zelden wordt toegepast, terwijl het huurders toch een belangrijk handvat geeft...

Hans van Harten, directeur van de Amsterdamse Federatie van WoningbouwCorporaties (AFWC), waarschuwde tegen verabsolutering van participatie en noemde als voorbeeld daarvan de situatie in Het Breed (Amsterdam Noord).

Opmerkelijke uitspraken, deels door ons zelf ingebracht:


Een misser was overigens dat de huurderskoepels niet bij de totstandkoming van de Leidraad betrokken waren en in de Leidraad geen rol van betekenis toebedeeld krijgen.
top