29 september 2011 – Wegen en wikken, hoe zal ons 'lot' beschikken?

Een oudere buurtbewoonster stuurde ons onder pseudoniem net als in december 2008 een gedicht:


Uitvluchten, de bewoners blijvend zuchten.

Deelraden, jullie hoeven niet te beraden,

wetend van alle ellende, en overlast die ons schaden.

Wij willen kunnen gaan, maar vooral thuiskomen, als we ons voertuig gebruiken.

Kom op, met die blauwe zone.

Voel me gevangen, als één vis in velerlei fuiken.

Francis

Gepubliceerd op 2 oktober 2011 16:12.