16 december 2011 – Zilveren Kracht met Bittere Bijsmaak


Gepubliceerd op 23 december 2011

Laatst bijgewerkt op 23 december 2010, 21.29 uur.

Het stadsdeelbestuur organiseerde een estafette-conferentie voor 50-plussers onder de naam 'De kracht van Zilver in Nieuw-West'. De vraag was: "wat hebben oudere bewoners nodig om prettig te wonen in Nieuw-West? Hoe kunnen ze hun talenten inzetten om een fijn leefklimaat te creëren? Wat hebben professionals te bieden?" Else Lindhout leidde hier de discussies. Bij de entree in het voormalige Tuinstadhuis van Slotermeer hing al een manifest dat sterk leek op het Manifest van Nieuw-West van 23 mei 2011.

In deze lunchbijeenkomst kwam veel bitterheid naar boven, vooral over de bestuursstijl, de afbraak van kleine voorzieningen, de veiligheid, de parkeeroverlast en de verloedering van de openbare ruimte.

Van de bestuursstijl werd vooral het gebrek aan handhaving gehekeld, dat als mede-oorzaak van de verloedering van de openbare ruimte werd gezien – een soort weigeroverheid dus. Erkend werd weliswaar dat sommige bewoners zelf vervuilen, maar er was bepaald geen applaus voor het idee dat de oplossing daarvoor zit in bewoners die elkaar aanspreken op vervuilend gedrag. Deze oproep kennen we maar al te goed van Tys de Ruijter en Paulus de Wilt, respectievelijk voormalig en nu functionerend portefeuillehouders. Zulk 'aanspreken' van burgers onder elkaar loopt waarschijnlijk vooral op burgeroorlog uit1. Waarschijnlijk zijn ook passanten een belangrijke bron van zwerfvuil.

Ook werd gesignaleerd dat het bestuur zich vaak met allerlei oprispingen manifesteert en telkens in nutteloze maar zelden kosteloze herhalingen valt, zoals de talloze onderzoeken en raadplegingen over de parkeerproblematiek.

Een van de meest actieve bewoners in de zaal gaf een toelichting over zijn project voor vitale ouderen/jongeren genaamd de Zilveren kracht. Dit project voorziet in een training tot vertrouwenspersoon om de onzichtbare ouderen die nooit meedoen zichtbaar te maken. Hiervoor heeft hij een sociale kaart nodig en daar was hij al aan begonnen. Opgemerkt werd dat hij niet opnieuw het wiel hoeft uit te vinden: zo'n sociale kaart moet er zijn. Een van de deelnemers leidde ooit mensen op voor het maken van zo'n 'sociale kaart' en een andere deelnemer wás daarvoor opgeleid...

Samenvattend kwam er een beeld naar voren van flink wat verspilling in het stadsdeelkantoor.

Over de kleine voorzieningen kwam de klacht dat ergens bewoners meerdere malen weggestuurd werden en het beeld ontstond dat alles "alleen maar voor de buitenlanders" bestemd is. Ook al kwam deze klacht vandaag niet voor het eerst naar voren, er werd wel heel nadrukkelijk verder over gezwegen.

De sfeer in deze bijeenkomst was dus al gauw enigszins grimmig, en bleef dat ook heel duidelijk tot het einde... Diverse senioren gingen zwaar teleurgesteld naar huis.

In de Westerpost van 21 december 2011 noteerde Karin Kauw dat er "een pittige discussie ontstond"2. Wat heet.


Print Friendly and PDFtop