Gaat stedelijke vernieuwing weer over stenen-anders-stapelen en óver bewoners heen...?


Gepubliceerd op 14 juni 2012

Een bewoonster schreef onlangs: "Ik ben van mening dat er voor de beslissingen aangaande ons complex (...) zeker niet naar de mening van de buurtbewoners is geluisterd. Sterker nog, er is een 'oplossing' aangedragen die totaal niet aansloot bij de situatie en wensen van bewoners.

Overigens: ik persoonlijk was en ben nog steeds tevreden over mijn woning en zit helemaal niet te wachten op Vernieuwing, dat voorop gesteld! Wij hebben hier nog steeds een spectaculair groene en vooral stille buurt – hoewel er best iets zou mogen worden georganiseerd op het gebied van tuinonderhoud bijv., en het vliegtuiglawaai tegenwoordig soms wel echt roet in het eten gooit – aan de rand van het centrum van Amsterdam, wat wil je nou nog meer?

Er werd vastgesteld dat in onze woningen – sowieso zeer klein en mijns inziens niet geschikt voor meer dan tweepersoonshuishoudens, (...) vooral kleine huishoudens wonen van één, hooguit twee personen. 'Oplossing' van (de woningbouwcorporatie): hier moesten dan maar eengezinswoningen in komen. EUREKA. Hoe verzin je het?

Ten eerste: Wie zijn dan die bewoners die zogenaamd eengezinswoningen willen in deze buurt? Ik heb ze nog niet gesproken of gezien.

Ten tweede: Hoe ziet men dat voor zich...? Deze buurt trekt de laatste jaren steeds meer Marokkaanse en Turkse Nederlanders. Die hebben doorgaans vrij grote gezinnen. Gevolg: voorspelbaar veel en onevenredig lawaaioverlast (want we weten nou eenmaal dat kinderen dat met zich meebrengen), iets waar we niet op zitten te wachten, want het vlieglawaai is de laatste jaren al erg genoeg. Bovendien zijn deze woningen vrij gehorig en met eenpersoonshuishoudens is dat te doen, maar met (grote) gezinnen zeker niet! Dat zou wel eens onleefbaar kunnen worden.

Zoals ik kan opmaken uit een nieuwsbrief over de Vernieuwing in (mijn) buurt die ik vorige week in de bus kreeg (.....) is men sinds enige tijd nu van plan slechts van EEN DEEL van onze woningen eengezinswoningen te maken. Dat is op zich een vooruitgang op het oude plan waarin ALLE woningen eengezins werden. Maar er blijven veel vragen open die eigenlijk natuurlijk al beantwoord hadden moeten zijn vóórdat men de plannen maakte. Alle woningen in (mijn) buurt zullen worden gerenoveerd; wát zal er worden gerenoveerd en kan men garanderen dat dat de huurders niets extra's zal gaan kosten?

Ook: Hoe gaat men dan straks beslissen wie van de bewoners zal moeten vertrekken uit zijn huis (...), en wie niet, om plaats te maken voor die gezinnen?

Kortom eigenlijk vraag je je af: Kunnen de belangrijkste plannen voor mijn straat, het samenvoegen van woningen, niet gewoon worden teruggedraaid?"

Print Friendly and PDFtop