MEERWALDTLaatst bijgewerkt op 23 mei 2009, 12.12 uur.


Een achterhaald argument?!

Het schema hieronder klopt niet meer. Het suggereert dat een parkeerregime met betaalautomaten de kosten beter verdeelt over enerzijds bewoners en anderzijds bezoekers of winkelpubliek.

Inmiddels blijkt namelijk dat in winkelcentra zoals het August Allebéplein een tarief van een dubbeltje per uur wordt geheven. Dat is natuurlijk vrijwel niets, maar het helpt bij een deugdelijke handhaving wel om de winkels bereikbaar te houden. Zoals bij zoveel zaken van leefbaarheid en bereikbaarheid: handhaving is over de langere termijn een absolute noodzaak.

Tweeënhalf jaar na de invoering van de Blauwe Zone in Slotermeer noordoost circuleert nog steeds het verhaal dat een Blauwe Zone in het naburige deel te duur is en parkeerproblemen het beste opgelost kunnen worden door een systeem met betaalautomaten. Gebleken is echter dat in woonwijken zelfs met een heel klein beetje handhaving een Blauw Zone zeer effectief is.

En van de grote vragen is, hoe de kosten voor de infrastructuur van de diverse varianten van parkeerregimes zich tot elkaar verhouden. Is af en toe een lik blauwe verf werkelijk duurder dan de ingenieuze parkeerautomaten (€ 14.000 per stuk) die ook af en toe moeten worden vervangen – wegens gebleken fraudegevoeligheid of vandalisme??? Anders dan bij een Blauwe Zone moet er bij parkeerautomaten bovendien nog eens een automatiseringssysteem met dure medewerkers 'in de lucht' gehouden worden...

zoetelievegerritje

Opbrengsten

Als er betaald wordt, zijn er natuurlijk ook ergens opbrengsten. Wat in het bovenstaande schema niet genoemd is, zijn de opbrengsten van boetes voor overtredingen die door een bevoegde ambtenaar geconstateerd en geregistreerd worden. Daar zit bij stadsdelen de nodige pijn, want die opbrengsten gaan naar...: justitie, ergens anders.

Opbrengsten zijn er zeker voor de winkeliers in of zeer nabij de Blauwe Zone, omdat zij meer klanten krijgen, of hun vroegere klanten weer gemakkelijk en goedkoop bij de winkel terecht kunnen.

Wat de opbrengsten uit de uitgesproken woonbuurten voor het stadsdeel betreft: wie gaat er nu een parkeerautomaat met euro's vullen als hij eigenlijk niets in die woonbuurt te zoeken heeft? Vooral als het gaat om een parkeerplaats voor weken of maanden....

Als er dan toch beslist parkeerautomaten moeten komen in een uitgesproken woonwijk, wát is dan het alsmaar niet uitgesproken argument???